Pro zájemce a rodiče

JAK SE PŘIHLÁSIT do kurzu? Přijďte na vybraný kurz před zahájením výuky. První trénink v náborovém období máte zdarma, na další hodině platíte kurzovné. Dodržujte prosím naše podmínky, které najdete zde.

Přehled kurzů:

Rozvrh cvičení najdete v horním menu.

Kurzy PRO DĚTI od 5-ti let: Karate – děti od 5 let, Kobudo – děti od 8 let, Sebeobrana – děti od 12 let, Tai chi – od 12 let

Kurzy PRO MLÁDEŽ od 10 let: Karate, Kobudo, Sebeobrana,Tai chi

Kurzy PRO DOSPĚLÉ: Karate, Kobudo, Sebeobrana, Tai chi

Kurzy PRO SENIORY: Kobudo, Sebeobrana, Tai chi


 

Doporučení pro výběr klubu

Na základě naší dlouholeté praxe a zkušeností s výukou v bojových uměních jsme pro Vás připravili pár rad, na co se při rozhodování zaměřit. Doporučení najdete zde. Třeba Vám pomůže, než se rozhodnete. Náš náhled je náročný, protože jsme na sebe nároční i my, a členům dáváme to nejlepší.


 

KARATE PRO DĚTI OD 4 LET???

Vhodné období pro rozvoj koordinace a soustavnou tréninkovou činnost (opravdu trénink, ne pohybovou hru, např. na karate) začíná u dítěte zhruba ve věku 5 – 6 let. Teprve v tomto věku je dítě schopno účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám a osvojovat si nové pohyby. Tzv. zlatý věk motoriky, kdy se dítě nejsnadněji naučí nové pohybové dovednosti, nastává dokonce kolem 8. až 10. roku. Proto nemá smysl začít s tréninkem dětí dříve než v 5 letech. Učit 4leté děti karate je spíše o penězích, než o tom, že by se něco naučily – nejsou totiž ještě mentálně ani fyzicky dostatečně vyspělé na to, aby mohly soustavně trénovat a něco se naučit. Každý kvalifikovaný trenér, který prošel studiem pedagogiky sportu, toto musí bezpodmínečně vědět.

Instruktoři ČSWABU mají 1. a 2. trenérské třídy z FTVS UK.


Proč pracujeme s dětmi staršími pěti let
(nejsme sportovní oddíl)

Pozor! Zmiňujeme zde rozdíl mezi sportem a fungujícím bojovým uměním, který má přesně dané požadavky, a běžnou hrou, kterou se děti můžou na sport připravovat. Tím není nijak popřena důležitost pohybu ve vývoji dětí! Jen nazýváme věci pravými jmény a nevzbuzujeme v rodičích iluze, že čtyřleté dítě chodí na trénink, nebo dokonce, že se učí opravdové karate.

Závodníci Filip Kijonka a Jiří Filatov, které vytrénovali Jan Vasilenko, 10. dan Watejitsu, 7. dan karate a Ing. Jana Riplová 7. Dan Watejitsu, 6. Dan karate, přivezli své první medaile z ME ISKA v 10 letech, a to Jirka zlato a Filip dvě stříbra. (Jaká je úroveň na této soutěži viz video níže.) Máme nejen nezbytné teoretické, ale i praktické zkušenosti s výchovou talentů. Zdůrazňujeme, že je nezbytná spolupráce rodičů s trenérem.

To je výsledek opravdového sportovního tréninku. Video najdete zde. Šestiletá dívka je talent, který potvrzuje výjimku mezi pravidly. Ale pozor! Trénuje ji otec – kvalifikovaný trenér 5x týdně.

Pohybová hra, která připravuje na konkrétní sport Video najdete zde. Pro porovnání, samostatné předvedení formy zhruba stejně starým dítětem je od 1:37 min. Ještě jednou zdůrazňujeme, že jde pouze zhodnocení rozdílu mezi sportovní přípravou a nevýkonnostním pohybem, hraním si na karate. Pak už záleží informovanosti rodiče, aby měl možnost se rozhodnout, zda chce, aby dítě v budoucnu umělo karate, nebo zůstalo u pohybového hraní. A tady je nutná vzdělanost, soudnost a čestnost trenéra, aby rodičům rozdíl vysvětlil.


Vývojové zákonitosti dětí v předškolním věku – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Děti, které jsou opravdu malé, si chtějí hrát, a čím je dítě mladší, tím je potřeba hrát si silnější. Podstatou jejich hraní si je tvůrčím způsobem rozvinout určitý motiv, děti nepotřebují srovnání vítěz – poražený.

V tomto období bychom mohli motorický vývoj označit jako zdokonalování, zlepšení pohybové koordinace, větší hbitosti a elegance pohybů. Všimněte si například, jak chodí čtyřleté dítě do schodů – nestřídá pravou a levou nohu, ale vždy vykročí jednou nohou na schod a druhou přisune. Pětileté děti mají na této úrovni motorický vývoj zvládnutý. U dětí předškolního věku se ještě může vyskytovat: Nedokonalá souhra pohybu trupu a končetin. Nepravidelnost délky a tempa kroku. Je to přirozený motorický vývoj a tomu je přizpůsobená i pohybová hra. Už z toho je i laikovi jasné, že se nemůže jednat o trénink v pravém slova smyslu, ať už by ho kdokoliv nazval specializovaný nebo individuální.
Starší děti (5 – 7 let) se dokážou již déle soustředit, a tak se učí složitější pohybové dovednosti a začínají i se základy karate. Pro sport, před zahájením opravdového tréninku, který učí specifické dovednosti sportu, je potřeba dětí hrát si uváděna v rozmezí 5 – 9 let. Okolo 8 – 9 roku přechází potřeba hrát si do potřeby hry. Cílem již není vlastní hraní si, neurčitý výkon, v našem případě pohybový. Hra má jasně vymezená pravidla, je zde pevný průběh a hra končí vítězstvím nebo prohrou. (viz. profesoři Perič, Dovalil, Sportovní příprava dětí, Pedagogika sportu a další). Všechny motorické (pohybové) testy ve sportu jsou pro testované osoby shodné a hodnocení výsledků je odborníky vypracováno pro děti od 6 let. (Měkota K., Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově) Z toho jasně vyplývá, že posuzování dětí na základě sportovních dovedností se děje po šestém roku dítěte.