Předvídavost v bojových uměních

Bojové umění je víc než cit pro detail. Ať už tomu říkáme předvídavost, pozornost, vnímání nebo pohled mysli, naše zkušenosti jsou silně ovlivněny tím, co vidíme. V 16. století vynikající mistr meče Miyamoto Musashi (1576-1643) napsal ve svém slavném díle Kniha pěti kruhů, že pohled bojovníka na svět by měl být kritický, aby viděl svět správně.

Kniha pěti kruhů není jen o strategii boje, ale také o filosofii, psychologii a strategii života. Dodnes je cennou pomůckou nejen bojovou, ale i strategickou, a je vyhledávána manažery po celém světě. Správný pohled nesmí být zaměřený na jednu věc. Potom bojovník reaguje na všechno, je připravený na cokoli, aniž by se zaměřil na něco konkrétně. Musashi napsal, že člověk musí „vnímat to, co se nedá vidět s očima.“ Ačkoli to tak možná nemyslel, Musashiho slova nám dali vynikající návod, jak oddělit vědomé vizuální informace (to, co vidíte očima) od nevědomí (vnímání).

Jak napsal Musashi, je samozřejmé používat oči pro běžné pozorování, ale vidět věci takové jaké opravdu jsou, na to oči pochopitelně nestačí. Představte si nádherné květiny, můžete je barvitě popsat, ale kdybyste neměli čich, nikdy nebude popis toho, co vidíte, úplný, bez hmatu nikdy nezjistíte, že růže píchá. Dále varoval, dívat se na „vzdálené věci, jako by byly blízko“ a na blízké věci „jako na vzdálené“. Tím se vyhnete zaměření na jednu věc, čili odvedení pozornosti. Musashi upozorňuje: „tuto schopnost se nenaučíte rychle…, používejte tento pohled v každodenním životě…“ Musashi podrobně upozorňuje, že prostřednictvím studia boje se rozvíjí představivost a vnímání.

V současné experimentální medicíně existují moderní důkazy, které podporují jeho tvrzení a ukazují, že vizuální schopnosti jsou takovým tréninkem posilujete. Například s přibývajícím věkem dochází k poklesu dynamické zrakové ostrosti. Dynamická zraková ostrost znamená schopnost rozlišovat detaily objektu (v bojovém kontextu pěst, noha nebo meč), když se objekt pohybuje. Tomu dokonale odpovídá trénink sebeobrany Wa-te jitsu, taichi, karate nebo kobudo v našem Českém svazu bojových umění, kde se proti sobě soupeři obvykle pohybují. Článek v časopise “Attention and Perceptual Psychophysics”, Monica Muinos and Soledad Ballesteros from the Department of Basic Psychology in Madrid, Spain zkoumá, jak fyzická aktivita ovlivňuje dynamickou zrakovou ostrost u seniorů. Při sledování úloh, kdy účastníci museli rychle určit směr a vlastnosti pohybujícího se objektu, porovnávali dospělé osoby (nad 30 let) a seniory (nad 60 let), kteří nesportovali proti těm, kteří absolvovali výcvik karate. Není divu, že sportovci bojových umění měli lepší skóre dynamické zrakové ostrosti, než nesportovci. Tento výsledek podporuje myšlenku, že cvičení sebeobrany Wa-te jitsu, taichi, karate nebo kobudo zvyšuje dynamickou zrakovou ostrost.
Ale to je srovnání trénovaní versus netrénovaní. Jaký úbytek dynamické zrakové ostrosti se běžně vyskytuje při stárnutí? Nejzajímavějším výsledkem studie Muina a Ballesteros bylo to, že senioři, kteří pravidelně cvičili bojová umění, výrazně převyšovali své nesportující protějšky (i ty mladší).

To naznačuje, že cvičení sebeobrany Wa-te jitsu, taichi, karate nebo kobudo pod vedením špičkových instruktorů našeho svazu vyrovnává nebo chrání Váš zrak před běžnou ztrátou dynamické zrakové ostrosti, která je pro starší věk typická.

Čím dříve u nás začnete cvičit, tím déle si udržíte přirozené zdraví.