Category Články

Pozdrav Bao Quan Li

Pozdrav pochází z čínského bojového umění, protože pochází z chrámu Shaolin a bojového umění Kung Fu. Existuje několik forem pozdravu.
Ten, který se používá ve školách bojových umění, se nazývá Bao Quan Li, 武术 抱拳礼 (doslovně přeloženo jako „rituál zabalování pěstí“).

Jak správně pozdravit:


•          Stůjte vzpřímeně
•          Zatněte pravou pěst
•          Narovnejte levou dlaň tak, aby měla čtyři prsty v rovině a palec mírně ohnutý
•          Spojte obě ruce (levou dlaň přes pravou zaťatou pěst)
•          Položte si obě ruce před hrudník, ale ujistěte se, že se vaše lokty nezvedají.

Pozdrav je především projevem úcty ke všem studentům a mistrovi, vzájem...

Číst více