Cvičení na skupinové lekci

Ve skupinové výuce musíte dávat po celou vyučovací hodinu pozor na výklad instruktora, nestále ho sledovat, co Vám ukazuje, vysvětluje, musíte sami pochopit, jak se technika boje správně provádí a pak už musíte vše sami správně zopakovat. Jaká je ve skupině šance, že trenér Vás osobně opraví nebo vysvětlí to, čemu Vy osobně nerozumíte?

Je významný rozdíl mezi skupinou o 50 lidech a třeba 5 lidech na skupinové lekci. Výhodou lekcí v malé skupince je, že se vám instruktor věnuje mnohem více, opravuje vás a vysvětluje podrobně každý cvik.

Počítejte s námi – skupinová lekce trvá 60 minut.

Ve skupině jsou 3 osoby. Trenér se u každého studenta zastaví, zkontroluje, vysvětlí, opraví, prostě se mu osobně věnuje průměrně 20 min z celé hodinové lekce.

Ve skupině je 10 osob. Trenér má na každého individuálně čas už jen 6 min z celé hodiny!

A jak je to na lekci s 30 osobami? Na Vás osobně má trenér čas pouhé 2 minuty! A z toho Vám ubere nutný výklad probíraného tématu pro celou skupinu další čas.

Z toho je jasné, že při cvičení 50 lidí ve skupině na hodinové lekci, můžete cvičit rovnou sami doma.

V malé skupince okolo 10, nejvíce 15 osob se trenér maximálně věnuje všem cvičícím. Nejde zde jen o přesné vysvětlení samotného cviku, ale jde hlavně o kontakt s klientem. Trenér stále opravuje a pomáhá dostat cvičícího do co nejlepší bojové pozice, protože teprve až tehdy je technika boje účinná.