Významná ocenění ČUS pro náš svaz

Letos Ostravská tělovýchovná unie ocenila dva zástupce našeho svazu. Ocenění předával člen výkonného výboru OTU-ČUS a starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.

Za dlouholetou práci, rozvoj bojových umění, dosažené výsledky závodníků i vlastní na mistrovství Evropy a světa byla Janu Vasilenkovi, 10. Dan Wa-te jitsu, 9. Dan karate, 3. Dan kobudo předána Medaile České unie sportu, která je nejvyšším oceněním v oblasti sportu. Medaile ČUS se uděluje za zvlášť významnou činnost a práci pro sportovní prostředí a za výjimečný přínos pro rozvoj sportu.

Jan Vasilenko je zakladatelem sebeobranného systému Wa-te jitsu a Českého svazu Wa-te jitsu, mezinárodní rozhodčí, nositel nejvyššího ocenění v oblasti bojových umění 10. Dan, které mu udělila mezinárodní organizace ISKA se sídlem v USA. Je odborníkem na rozvoj vnitřní energie a tlakové body. Věnuje se také psaní knih o bojových uměních.

Shodai Jan Vasilenko vychoval mnoho úspěšných závodníků – medailistů na MS a ME. Jako trenér každého vychovává ve sportovním duchu fair play a zásadách původních okinawských mistrů, pro mnohé studenty bojových umění je dodnes vzorem.

Druhým oceněným je náš dlouholetý instruktor Radek Fleischer. Byl mu předán diplom a plaketa za práci dobrovolníka ve sportu. Kromě toho, že vede pobočku sebeobrany Wa-te jitsu na Vítkovsku, trénuje a podílí se v Ostravě na organizaci soutěží, seminářů a dalších akcí. S velkým nasazením dokáže spojit svůj zájem, koníček, trénink a tvrdou dřinu s prací a rodinou.

Oběma oceněným srdečně blahopřejeme. 🌹

Ocenění práce dobrovolných funkcionářů TJ/SK, trenérů, rozhodčích a organizátorů sportovních a tělovýchovných akcí probíhalo před Valnou hromadou OTU-ČUS. Na Valné hromadě přítomní zástupci ostravských sportovních TJ / SK zvolili do revizní komise OTU-ČUS Ing. Janu Riplovou, prezidentku Českého svazu Wa-te jitsu a bojových umění.

Na rozdíl od přirozené touhy pomáhat druhým jde dobrovolnictví mnohem dál, daleko za hranice dobrého pocitu pomoci někomu druhému. Je to cesta k učení a poznávání sebe sama a způsob, jak měnit životy druhých k lepšímu. A to je i jeden z významu cesty, kterou má Wa-te jitsu v názvu – cesta harmonie opravdových rukou.

Děkujeme Ostrava!!! – oficiální stránky a Městský obvod Ostrava-Jih za podporu naší činnosti 🍀