Bez vnějšího není vnitřní…

Použití fyzické síly v sebeobraně Wa-te jitsu je jasné. Od jiných sebeobranných stylů se Wa-te jitsu odlišuje použitím vnitřní energie. Průměrnému studentovi západní sebeobrany může „vnitřní“ trénink neboli  neigong připadat možná zbytečný, někdy až neskutečný.

Připomínáme, že sebeobrana Wa-tejitsu vychází z prověřených postupů mistrů Te (prázdné ruce) na Okinawě, které byly ovlivněny čínským bojovým uměním. Známé jsou vám asi styly z kláštera Shaolin nebo také styly souhrnně nazývané Kung fu.

Historikové čínských bojových umění popisují vnitřní trénink následovně: „Neigong zahrnuje trénink  koordinace svalových skupin tak, aby fungovaly jako jeden „celek“, schopnost koordinace dechu a pohybu a schopnost zůstat při konfrontaci uvolněný a vnímavý. Tato cvičení se nazývají „vnitřní“, protože nezahrnují žádné zjevné vnější akce.

V sebeobraně Wa-te jitsu jsou všechny rozhodující části vnitřního tréninku tyto: uvolnění těla skrze uvolnění kloubů – vnější podpůrná síla – vzpřímený postoj – zakořenění – nepřerušený tok energie.  

Současně je trénink vyvážený mezi vnitřní a vnější postupy. Bez vnějšího základu má tento vnitřní rozvoj omezenou hodnotu. Pokud nemáte žádnou sílu, pak „koordinovaná síla“ neznamená nic.

Proč tomu tak je se dozvíme ze starých textů, kde se uvádí: tréninkový proces má tří odlišné fáze. V první fázi je to fyzický trénink se zaměřením na končetiny – tato fáze zahrnovala intenzivní fyzickou praxi pro „otevření kloubů“. První fáze by měla trvat asi pět let, pět let každodenního tréninku pod vedením zkušeného učitele.

Tato fáze byla považována za úspěšnou, když: dupnutí nohou  znělo jako hrom, úder vydával zvuk jako vítr a výskok pro kop byl 0,6 až 0,9 m nad zem. I když se tito dávní čínští učitelé vyjadřovali květnatě, myslím, že jste pochopili – na konci této první fáze byl student silný a rychlý.

I když pro mnoho zájemců o sebeobranu může znít jako zbytečné, mistr Chen Zhaopi byl neústupný: „Pokud nebudete nejprve trénovat tento typ tvrdého jinu, klouby těla nebudou otevřené a pružné. Výsledkem je, že neijin (vnitřní energie) nelze stimulovat“. Jen si představte, že se potkáte s 110 kg vážícím soupeřem! A pokud by došlo k fyzickému přetlačování, k tomu už je nutný určitý základ síly a kondice!

Studenti mohli vstoupit do druhé fáze práce na pochopení neijin teprve, když byla první fáze dokončena. Pravděpodobně stojí za to poslechnout jeho rady.