NEJLEPŠÍ MEDICÍNA

NEJLEPŠÍ MEDICÍNA JE NAUČIT LIDI, JAK JI NIKDY NEPOTŘEBOVAT.

Za těch mnoho let praxe cvičení, znalostí, vzdělávání se pod mistry svého umění a vlastních zkušeností na kurzech  sebeobrany Wa-te jitsu, karate, kickbox, taichi, čchi kung a kobudo Vám představitelé Českého svazu Wa-te jitsu Hanshi Jan Vasilenko, 10. Dan a Renshi Jana Riplová, 7. dan předávají to nejlepší a ti, co pravidelně cvičí pod našim vedením mohou potvrdit, že k lékaři chodí méně často, než jejich vrstevníci nebo se problému zbavili.

Neučíme Vás pouhé fyzické pohyby, ale také jak pohyb – cvik provést, aby měl ty opravdové účinky na zdraví. Je to komplex způsobu myšlení, pravidelného uvolňování, přístupu k životu…

Každý má svou volbu a je na Vás, jak dalece naše znalosti a postupy využijete.
Můžete navštěvovat standardní kurzy – level 1, kde je hromadná výuka,
vybrat si nadstandard – level 2, kde je čas vysvětlit další detaily např. o vedení energie
nebo zvolit soukromé hodiny – level 3, kde pracujeme pouze s vámi a vysvětlíme Vám, jak vést energii mimo své tělo, která forma a jak působí na Vaše zdraví, u sebeobrany Wa-te jitsu použití čchi a rozšířené aplikace techniky.

Na výuce se setkáte také s dalšími kvalitními instruktory Diviš Kobliha 4. Dan, Janko Tala 1. Dan,  Karel Prašivka 1. kyu, Jana Kotasková a další.